Biuro Rachunkowe - oferta (1/2)

Posiadamy szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności.
Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy.
W zakres naszych kompetencji wchodzi:


      Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

  ewidencja podatku od towarów i usług
  ewidencja środków trwałych
  obsługa pracowników
  rozliczenia z US i ZUS

      Prowadzenie książki przychodów i rozchodów:

  ewidencja kosztów i przychodów
  ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  ewidencja podatku od towarów i usług
  obsługa pracowników
  rozliczenia właścicieli
  rozliczenia z US i ZUS