Biuro Rachunkowe - oferta (2/2)

      Prowadzenie ksiąg handlowych:

  wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe
  rozliczenia właścicieli
  sporządzanie raportów ( miesięcznych, rocznych )
  obsługa pracowników
  sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych
  rozliczenia z US i ZUS


      Obsługa kadrowo-płacowa:

  sporządzanie list płac
  sporządzanie deklaracji ZUS
  sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych
  sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia
  prowadzenie akt pracowników