Biuro Rachunkowe - cennik

Opłaty za usługi zlecone do biura ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem
i uzależnione są od wielu czynników, w tym:

  specyfikacji działalności firmy
  rodzaju ewidencji księgowych
  ilości dokumentów
  liczby zatrudnionych

Za podstawowe usługi, obejmujące rozliczenie właścicieli, dekretację do 30 dokumentów,
rozliczenie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, pobieramy
wynagrodzenie w wysokości:

  od 80,00 zł do 150,00 zł - za uproszczone ewidencje księgowe (karta podatkowa, ryczałt od
          przychodów ewidencjonowanych) z rozliczeniem podatku vat

  od 150,00 zł do 300,00 zł - za podatkową książkę przychodów i rozchodów z rozliczeniem
          podatku vat

  od 350,00 zł - za pełną księgowość

  20,00 zł – za obsługę kadrowo-płacową za jednego pracownika

Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT.