Studio Plastyczne - o firmie

Początek działalności na rynku reklamy to lata 70 - 80.
Nabyte wówczas doświadczenia w zakresie ówczesnych technik w dziedzinie reklamy
i propagandy pozwalają na szerokie wykorzystanie zdobytych umiejętności we współczesnych realiach rynku reklamy wizualnej.

Obecne czasy pozwalają na korzystanie ze wspaniałych technik, przyrządów, materiałów,
a doświadczenia z lat 70-80 pozwalają na łączenie dwóch odległych epok w dziedzinie reklamy
wizualnej, zarówno pod względem techniki wykonania jak i sposobu podejścia do zagadnienia,
co owocuje niebanalnymi, innowacyjnymi projektami i realizacjami.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która potrafi wykonać np. planszę reklamową, szyld, za pomocą
współczesnych technik jak i techniką z lat 80 - ręczne malowanie reklam, szyldów, plansz.
Jednocześnie zapewniamy i w jednej, i w drugiej technice wykonania doskonałą jakość
i otwarcie na potrzeby klienta.


Zapraszamy do współpracy.